تمامی موفقان جهان ؛ بنوعی در رفتار با هم مشترک هستند


شما گاهی فکر می
کنید که مثلا : اخلاق  این شخص چقدر شبیه خودم و یا  فلان شخص است”.
لطفا سر فرصت کافی  و با دقت؛  نکات ذیل را بخوانید و در مقایسه با  خودتان ؛ به هر موضوع یک  ٪  یا امتیاز دهید

 1-بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست و در همه حال شاکر خداوند هستند .

 2-     دارای اهداف مشخص هستند
.

3-     همیشه در پی فرصت های مناسب هستند
.

4-     دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند
.

5-     در اثر بروز مشکلات متوقف نمی
شوند .

6-     با متخصص مشورت می
نمایند .

7-     تسلیم مشکلات نمی شوند و سخت کوش هستند
.

8-    در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند
.

9-     از غیر ممکن حرف نمی زنند
.

10-  می دانند که چه می خواهند
.

11-  حاکم بر سرنوشت خود هستند
.

12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمی
دانند .

13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند
.

14-  در پی
  رسیدن به هدف خود ؛  راه بازگشتی را قرار نمی دهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز .

15-  به رویا های خود جامه عمل می پوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را
  نمی دهند .

16-  به گفته های بیجای؛ این و آن آنچنان توجه نمی
کنند .

17- در لحظات بحرانی؛ بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند
.

18-  ذهنشان در شرایط باور است
.

19- خوب گوش می
دهند و راهکارهای مناسب را پیدا می کنند.

20-  عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی است
.

21-  معتقد هستند که
  با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت می رسد .

22-  عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگه
می دارند .

23-  از نیروی دیگران نیز استفاده می
کنند ؛ با شرایط  منصفانه .

24-  دیگران را تشویق می
کنند و مورد احترام و عشق و محبت  و تقدیر و یاری؛ قرار می دهند .

25-  از حسادت
  و خود خواهی به دور هستند .

26-  از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند
.

27-  عاشق رشد و اوج هستند
.

28-  پیروز میشوند چون باور دارند
.

29-  اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل می
کنند .

30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است
.

31-  در ابتدای کار حساب می
کنند که ؛ پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.

32-  ریسک می
کنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به    استدلال اعتماد نمی کنند و  معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان  ؛     نقشه را طراحی می کند .

33-  ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود
.

34- معتقدند که تمامی موفقان و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند
.

35- می
دانند که جواب سوالات خود را ؛ از کجا تهیه کنند .

36- می
توانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند .

37-  موفقیت را یک عادت میدانند
.

38-  با کسانی همکاری می
کنند که با سختی ها کنار نمیایند .

39-  ذهن خود را ماهیچه می
دانند و مانند یک ورزشکار تمرین می کنند تا قوی تر شوند .

40-  با اراده راههای محال را پیدا می
کنند .

41-  خواسته اشان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند
  می گویند.

42-  در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبورهستند و هدفشان برایشان مهم است
.

43-  در برابر شکستها ی موقتی ؛ می
گویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان می کنند .

44-  معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است
.

45-  شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است
.

46-  خویشتن را براحتی کنترل می
کنند .

47-  احساس انصاف و عدالت
  در درون آنهاست .

48-  در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند
.

49- دارای برنامه قبلی و عملی هستند
.

50-  همیشه از دیگران فعال تر هستند
.

51-  دارای شخصیت خوشایند و محترم هستند
.

52-  نسبت به اطرافیان ؛ احساس همدلی و همدردی واقعی هستند
.

53-  بر تمام جزئیات
  امور خویش احاطه دارند .

54-  حتی مسئولیت اشتباهات و نواقص همکاران و پیروان خود را می پذیرند و به گردن دیگری نمی اندازند و دنبال بهانه آوردن نیستند
.

55-  براحتی اصول همکاری را رعایت می
کنند ؛ و رضایت همکاران و پیروان را بدست می آورند .

56-  همیشه در پی آن هستند که به دیگران خدمت کنند
.

57-  از رقابت نمی
ترسند و از اینکه دیگری جایشان را بگیرند ؛ واهمه ای ندارند .

58-   موفقیت و زحمات
  پیروان  و همکاران را به پای خود نمی نویسند و موفقیت را بین گروه تقسیم می کنند .

59-  بسیار وفادار و صمیمی
  هستند .

60-  در دل همکاران و پیروان ؛ ترس و هراس نمی کارند
.

61-  به سمت و عنوان ؛ جهت ایجاد احترام ؛ معتقد نیستند
.

62-  به وضع ظاهری خود ؛ اهمیت می دهند
.

63-  ادب را همچون ؛ خدمات می
دانند .

64-  بهای پیشرفت و ترقی را می دهند
.

65-  خواسته های خویش را بدون خدشه وارد کردن به حقوق دیگران ؛ بر آورده می
کنند .

66-  تنبل نیستند و کار امروز را به فردا موکول نمی کنند
.

67-  در انتظار رسیدن زمان مناسب نیستند ؛ زمان مناسب را می سازند
.

68-  مشکلات آنها را خسته نمی
کند ؛ آنها مشکلات را خسته می کنند .

69-  در تصمیم گیری ها؛
  سرعت عمل دارند و در اجرای آن ؛ تجدید نظر نمی کنند .

70-  به احتیاط بیش از حد؛ اهمیت نمی دهند
.

71-  چشمانشان را باز نگهداشته و نمی ترسند
.

72-  برای آینده همیشه پس انداز می
کنند .

73-  توسط رفتار خوب بادیگران ؛ رابطه خوب می
سازند و از این فرصت ؛ بموقع استفاده می کنند .

74-  صادق هستند و از دروغ متنفر هستند
.

75-  همه نقاط ضعف و قدرت خود را می
دانند و همیشه در پی اصلاح و تقویت آن هستند .

76-  برای اهداف خود زمان تعیین می
کنند .

77-  فرق خود باوری و خوستائی را می
دانند .

78-  تعادل رفتاری خود را خوب حفظ می
کنند .( ظاهرشان نشان نمی دهد که دارا هستند و یا ندار.

79-  تفاوت حیا و نجابت
  را با کمروئی ؛ خوب می دانند .

80-  اهل تکبر نیستند و می
دانند که مثلا :  فروشنده ای که متکبر باشد ؛ مشتری های خود را از دست می دهد ویا........ .

81-  دیگران را بزرگ می
کنند .

82-  در برخورد اول اثر خوبی بر روی طرف مقابل می
گذارد .

83-  کسی با انها ؛ احساس ناراحتی نمی کند
.

84-  بخشنده هستند ؛
  هم نسبت به خود و هم دیگران .

85-   از افراد منفی دوری می
کنند .

86-  تا حدودی شوخ طبع هستند
.

87-  برای جدی بودن ؛ از اخم
  استفاده نمی کنند .

88-  در مقابل ضعیف تر از خود مغرور نیستند و در مقابل بالا دست خود ذلیل نیستند و ادب را رعایت می کنند  .

89-     اکثرا ؛ افراد سختی کشیده
 هستند و در ناز و نعمت نبوده اند .

90-  خوب بلدند که از خودشان دفاع
  و مراقبت کنند .

91-  از تنهائی حوصله اشان سر نمی
رود .

92-  خنده رو هستند و قاطع
.

93-  به انچه میدانند ؛ جدا
  عمل می کنند .

94-  در باره دیگران کمتر حرف می
زنند و متقابلا در رابطه با طرحهای بزرگ سخن می گویند .

95-  سعی می
کنند که دانش و اطلاعات  خود را به روز رسانند .

96-  وعده و قول بیخود به کسی نمی
دهند .

97-  علاوه بر برداشت ؛ مدام در حال کاشت هستند
.

98-  در اموری که به شخص دیگری مربوط است ؛ بیخود تصمیم گیری
  نمی کنند .

99-  در ندانسته هایش ؛ براحتی می
گوید که نمی دانم و لازم بداند پس از آن تحقیق می کند .

100-  بدنبال هدر نمودن وقت و وقت کشتن نیست و قدر زمان را خوب می
داند .

 اگر شما تمام این موارد را در خود ویا شخصی دیدید ؛ شما یا او؛
  لایق رهبری هستید

 

/ 0 نظر / 39 بازدید